collage_object.php

KBT

SAMTAL / HANDLEDNING / COACHNING / UTBILDNING / UTVECKLING

Skapa balans

livsmönster, harmoni, personlig utveckling, KBT

KBT

De flesta som söker terapi vill reflektera över och förändra:
 • någon aspekt av sig själva
 • sina livsmönster
 • sin livssituation.

Att ta steget in i terapirummet kan vara:

 • utifrån en känsla av att sitta fast i negativa självbilder och inte komma vidare på egen hand. 

Det innebär:

 • ett inre arbete för att förstå mer om sig själv
 • få nya perspektiv och arbeta för önskvärd förändring.

Du får pusselbiten

skilsmässa, livskris, KBT, utbränd, sorg, kris, Fredrik, Hypnos

HANDLEDNING

Det kan också handla om att komma igenom svåra passager i livet:

 • livskriser
 • skilsmässa
 • sorg
 • utbrändhet.

Då innebär det att ge sig själv möjlighet att läka, stanna upp och reflektera kring frågorna:

 • vem är jag nu?
 • vad vill jag?

 

Det kan också röra sig om längtan:
 • efter något mer i livet
 • efter att lära känna sig själv inifrån
 • att ha djupare relationer med andra och med livet självt

Se nya vägar

Omsättning, vinst, utveckling, handledning, utvecklavast.se

VAD GER DET MIG?

 • Du får nya perspektiv på dig själv och ökad medvetenhet om vem du är och vad du vill
 • Du utvecklar din självkännedom och får en mer integrerad personlighet
 • Du fördjupar din relation till dig själv och ditt inre ledarskap
 • Du stärks i din självkänsla och ökar din förmåga att relatera mer autentiskt och empatiskt
 • Ökad känsla av mening och riktning i livet
 • Du blir mer medveten om din egen vilja, hur du kan använda dig av den för att nå dina mål och förverkliga dina drömmar.
 • Du blir målfokuserad och ditt företag blir mer framgångsrikt!

Rådgivande samtal / det goda samtalet.

Ensam på toppen men ingen att fråga?!

Står du inför en utmanande/ besvärlig situation att hantera?

Har du ett svårt val framför dig?
Känner du dig  pressad  på jobbet?


Vill du reagera eller agera?!


Det finns många situationer då vi kan känna behov av en extern part att samtala med.

Vi erbjuder olika rådgivande/guidande/coachande samtal på mottagningen i Sisjön Göteborg.

Din guide till utveckling

                               Vår KBT terapeut har över 20 års entreprenör erfarenhet, och kan mycket om din vardag!

                               Vi handleder Dig som vill reflektera över dig själv, din situation och din personliga utveckling.


                               Våra klienter är människor från alla delar av samhället. Många är chefer, ledare, konsulter eller specialister.
                               Kunder söker sig till oss utifrån sin privata situation.
                               Inre stress och fobier är vanligt förekommande besvär som avsevärt minskar med KBT samtal.